Do Univerzitní futsalové ligy na sezónu 2024 se přihlásilo 22 týmů

Do Univerzitní futsalové ligy na sezónu 2024 se přihlásilo 22 týmů

 

Dne 1. 12. 2023 bylo ukončeno podávání přihlášek pro následující sezónu Univerzitní futsalové ligy 2024. V termínu se přihlásilo celkem 20 týmů, z toho 2 nováčci z Anglo-American University Prague a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Obhájit titulu z letošního ročníku se bude snažit Vysoká škola ekonomická v Praze.  

Přihlášené týmy:

 1. Mendelova univerzita v Brně
 2. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 3. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 4. Farmaceutická a lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 5. Ostravská univerzita
 6. Západočeská univerzita v Plzni
 7. Masarykova univerzita
 8. České vysoké učení technické v Praze
 9. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (přihlášeno po termínu)
 10. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 11. Univerzita obrany v Brně (přihlášeno po termínu)
 12. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 13. Vysoká škola ekonomická v Praze
 14. Lékařská fakulta UK v Plzni
 15. Univerzita Karlova
 16. Česká zemědělská univerzita v Praze
 17. Vysoká škola zdravotnická Praha
 18. Univerzita Hradec Králové
 19. Vysoká škola polytechnická Jihlava
 20. Anglo-American University Prague (nové družstvo)
 21. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (nové družstvo)
 22. Univerzita Palackého v Olomouci

Přihlašování do ročníku 2024 se řídí těmito pokyny a termíny:

a)  od 1. 11. 2023 po výzvě – zahájení přihlášek pro následující sezónu
b)  1. 12. 2023 – ukončení přihlášek pro následující sezónu
c)  1.-10. 12. 2023 – rozhodnutí STK a VV ČAUS o počtu oficiálních přihlášek
d)  11.-15. 12. 2023 – možnost revize přihlášek (přihlášky budou vyvěšeny na webu)
e)  15.-20. 12. 2023 – stanovení kvalifikačního klíče, pokud bude počet týmů větší než 20
f)  do 20. 1. 2024 – odehrání případné kvalifikace (viz níže)
g)  do 30. 1. 2024 – rozlosování soutěže
h)  nejdříve 15. 2. 2024 – zahájení soutěže ročníku 2024

Dokumenty ke stažení:

Přihlášky UFuL 2024_k 7.12.2023_zaslané týmům