AM ČR v paraglidingu 2018

 

Místo: Sportovní areál Raná u Loun
Termín: 25. – 28. října 2018

Pořadatel: KTS FTVS Praha
Vedoucí KTV: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Záštitu převzal: ČAATS
Hlavní funkcionáři závodu: ředitel – Jaroslav Dvorský, hlavní rozhodčí – Petr Jenšovský
Organizační zajištění: Sportovní areál Raná a KTS FTVS Praha

Výsledky:

 

Účast:

Celkový počet startujících vysokoškoláků: 16 (muži: 13, ženy: 3)
Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 3 (FTVS Praha, VŠE, 3.LF)

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Mistrovství je finálovou soutěží, kterému předchází kvalifikační soutěže.