Akademické mistrovství ČR v alpských disciplínách 2016

 

Pořadatel:

CSA VSK MENDELU BRNO

Termín:

12.-14.2.2016

Místo:

Bílá v Beskydách

Vedoucí:

Mgr.Jakub Havel, PhD

Záštity:
 • Miroslav Novák hejtman MS kraje
 • Ing.Petr Vokřál primátor města Brna
 • Prof.RnDr,Ladislav Havel.,CSc rektor MENDELU
 • Doc.PhDr.František Dvořák,CSc předseda ČAUS Praha
 • Spolupráce s technickým provedením SKI KLUB Bílá
Hlavní funkcionáři závodu:
 • Předseda organizačního výboru: Mgr.Jakub Havel, PhD
 • Ředitel závodu Ing.Martin Vrzgula
 • Sekretář PhDr.Vilém Podešva, CSc
 • Technický delegát FIS MUDr.Michal Šoltys / SVK

Výsledky

Celkový počet startujících posluchačů vč. zahraničních

AUT CZE FRA POL SVK
Muži 3 20 3 9 8
Ženy 13 2 2 2

Neakademcii: 57 mužů a 36 žen

Počet organizačních pracovníků: 10 CSA MENDELU Brno a 40 SKI Bílá

Počet zúčastněných škol:
 • Oblast Praha (3): UK Praha, ČVUT Praha, VŠE Praha,
 • Čechy ( 3): AŠVS Mladá Boleslav, Univ. Hr. Králové, Univ. Pardubice
 • Morava ( 9): MU Brno, VUT Brno, UO Brno, VŠKE Brno, VFU Brno, VŠB TU Ostrava. OU Ostrava, UP Olomouc, SU OPF Karviná
Stručné hodnocení akce

Již tradičně bylo Akademické mistrovství ČR v alpských disciplinách – jeho 1. část slalom a obří slalom uspořádáno v technické spolupráci se SKI Bílá. Přes nepřízeň letošní zimy se podařilo pořadateli zajistit dostatečnou sněhovou podložku, bohužel při nedělním závodu byly značně vysoké teploty, což nepříznivě ovlivnilo průběh slalomu.

V důsledku vyhodnocení akce i pro juniorské mistrovství ČR byla i široká podpora ze strany SLČR – zapůjčen kompletní materiál (slalomové tyče a terče, vrtačky, klíče, ochranné sítě, vysílačky),, jehož sportovní úsek alpských disciplin byl zastoupen předsedou Ing. Krýzlem, místopředsedou Ing. Langmajerem a Ing. Miroslavem Jaroušem. Zajištění časomíry s Ing. Valou byla na předepsané úrovni FIS.

Lze poznamenat, že symbióza CSA MENDELU, ČAUS, odborný sportovní úsek alpských disciplin SLČR a SKI Bílá je i do budoucna zárukou kvalitní akce.