UNIVERZITNÍ VOLEJBALOVÁ LIGA 2017/2018

25. 9. 2017 – 30. 4. 2018

 

Datum: jaro – únor – duben 2018, podzim – říjen – prosinec 2018
Místo: tělocvičny Purkyňova 93, Brno
Pořadatel: CESA VUT v Brně, ČAUS

Účastníci: 

UVL je celoroční amatérská soutěž určená především pro studenty VUT (volnočasová aktivita – nad rámec předmětu nepovinná tělesná výchova). Počet družstev z ostatních VŠ je omezen vždy jedním družstvem za školu. UVL je pouze pro smíšené týmy, na hřišti minimálně dvě ženy! Na začátku soutěže předkládá kapitán soupisku max. 12 hráčů, kterou může doplnit na každé kolo o max. 1 hráče. Žádný hráč/hráčka nemůže v průběhu soutěže startovat za víc než jeden tým.

Více informací na: www.cesa.vutbr.cz/akce/1697-univerzitni-volejbalova-liga-2017-2018

Facebook: Univerzitní volejbalová liga VUT v Brně