UNIVERZITNÍ LIGA V MALÉ KOPANÉ 2018

 

Datum: jaro – březen – květen 2018, podzim – říjen  – prosinec 2018
Místo: Fotbalové hřiště, Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Pořadatel: CESA VUT v Brně, ČAUS

Účastníci soutěže: Univerzitní liga je celoroční amatérská soutěž určená především pro studenty VUT (volnočasová aktivita – nad rámec předmětu nepovinná tělesná výchova). Počet družstev z ostatních VŠ je omezen vždy jedním družstvem za školu. Družstva VUT mohou být doplněna hráči z ostatních VŠ.

 

Více informací na: www.cesa.vutbr.cz/akce/1707-univerzitni-liga-v-male-kopane-2017-2018