Novinky z EUSA online meetingu 2020. EUG 2021. Volební GA odloženo.

Novinky z EUSA online meetingu 2020

Na online jednání EUSA se probíralo:

Evropské Univerzitní Hry (EUG)

 • Přípravy na Evropské Univerzitní Hry (EUG) v Bělehradě, které byly přesunuty na léto 2021 běží dle plánu. Do programu Her je dodatečně zařazeno Rugby 7.
 • EUG 2022, které se mají uskutečnit v Lodž, Polsko,  se nebudou přesouvat, jak se původně uvažovalo.
 • Rozbíhá se příprava na EUG 2024 v Maďarsku, Debrecen-Miskolc.
 • Výběrové řízení na pořadatele EUG 2026 bude vysáno v říjnu 2020. Je zvýšený pořadatelský poplatek je na 1 milion EUR.

Mistrovství Evropy Univerzit (EUC)

 • Na programu Mistrovství Evropy univerzit (EUC) 2021 je 16 sportů. Zatím nebylo rozhodnuto, zda  se budou organizovat i samostatná mistrovství v těch sportech, které jsou na programu EUG 2021.
Volební General Assembly
 • Volební General Assembly, které se mělo konat v  říjnu 2020 v Yerevanu, Arménie bude přeloženo pravděpodobně na jaro nebo podzim 2021 s tím, že bude prodloužen mandát stávající Executive Committee. O termínu bude rozhodnuto pravděpodobně v říjnu 2020. EUSA General Assembly Postponed
 • On-line volební EUSA GA není možné s ohledem na švýcarské právo, kterým se EUSA řídí. Toto je umožněno jen, když je vyhlášen mimořádný stav.

Rozpočet EUSA

 • Rozpočet EUSA 2020 se bude schvalovat na dalším jednání, sekretariát EUSA je v omezeném provozu, smlouvy některých zaměstnanců jsou zkráceny, výplaty dopláceny státem.
 • Je vytvořený rezervní fond ve výši 250 tisíc EUR a záchranný fond ve výši 450 tisíc EUR.

Ostatní

 • FISU branding se mezi členskými státy příliš neujal a ani EUSA nechce měnit logo. Vše ještě bude předmětem dalších jednání.
 • Věkový limit EUSA bude diskutován na jednání s FISU na společném jednání – dialogu, termín zatím není stanoven. Jsou snahy po sjednocení limitu.
 • Pro společné jednání FISU a EUSA budou členské státy vyzvány, aby zaslaly témata, o kterých by chtěli diskutovat.
 • Další jednání EUSA EC mělo být začátkem září ve Splitu, ale zatím není rozhodnuto, zda se uskuteční.