Nominace Trenér roku 2016

Vážení přátelé, zástupci sportovních svazů!

Unie profesionálních trenérů ČOV, která v sobě aktuálně sdružuje již 35 klíčových sportovních svazů a více než 110 individuálních členů, bude v v měsíci lednu (přesný termín bude upřesněn) v pražském paláci Lucerna pořádat již 5. Slavnostní večer Unie profesionálních trenérů. Jeho součástí bude mimo jiného i vyhlašování nejlepších trenérů roku 2016 a uvádění dalších trenérských legend do Síně slávy UPT.

V této souvislosti se na Vás, jako zástupce jednotlivých sportovních subjektů a kontaktní osoby pro UPT ČOV, obracím se žádostí o součinnost. Pokud možno do 15. listopadu 2016 bych Vás chtěl požádat, abyste mi jménem Vašeho svazu nahlásili následující:

1)  jednoho laureáta pro uvedení do Síně slávy UPT (včetně stručného shrnutí trenérských úspěchů) + kontakt na trenéra + osobu (slavného svěřence), který by ocenění předal (seznam dosavadních laureátů ZDE).

2)  jednoho kandidáta na Trenéra roku 2016 včetně stručného popisu trenérského úspěchu v předmětném roce, za nějž je k ocenění navrhován.

V případě, že ve sledovaném období v rámci působnosti Vašeho svazu žádného vhodného kandidáta v jedné (obou) kategorii(ích) nenavrhnete, uveďte i tuto skutečnost.

Chtěl bych Vás požádat o dodržení termínu nahlášení, aby Rada UPT ČOV mohla kandidáty schválit co nejdříve (druhá polovina listopadu) a od prosince jsme mohli spustit samotné hlasování členů UPT ČOV. Při výběru Trenéra roku 2016 bude postupováno s odvoláním na podmínky stanovené metodickým postupem. Pravidla pro uvedení trenérských legend do Síně slávy najdete ve Článku 4 Statutu UPT ČOV. Další informace o Unii profesionálních trenérů a výsledky předchozích ročníků naleznete na webuhttp://treneri.olympic.cz nebo ZDE.

V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat!

S pozdravem a přáním hezkého pracovního dne
Lukáš Kozáček

Tajemník Unie profesionálních trenérů ČOV

Web: http://treneri.olympic.cz
Email: treneri@olympic.cz