AM ČR ve skocích na trampolíně 2016 je zrušeno

 

Bohužel Vás musíme informovat, že pro malý počet přihlášených účastníků je plánované AM ve skocích na trampolíně zrušeno. Všichni závodnice a závodníci byly informováni.


Propozice

Pořadatel:

Česká asociace univerzitního sportu

Technické provedení:

Česká gymnastická federace Praha a Trampolíny Liberec

Místo soutěže:

Hala míčových sportů Home Credit Arény Liberec, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec

Datum soutěže:

6. 11. 2016

Přihlášky:
Vedoucí činovníci:

Ředitel soutěže: ing. Miroslav Patrman, Trampolíny Liberec mirapatrman@gmail.com

Hlavní organizátor:

komise gymnastiky ČAUS

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D. chrudimsky@ftvs.cuni.cz

Hlavní rozhodčí:

Radek Hanáček

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Kategorie:
 • muži jednotlivci
 • ženy jednotlivkyně
Časový pořad:

sobota 5.11.2016 (po skončení závodu Českého poháru)

 • 18,00 – 19,30 – prezence závodníků a závodnic
 • 19,30 – 20,30 – trénink

neděle 6.11.2016

 • 8,45 – 9,30 – prezence závodníků a závodnic
 • 9,00 – 9,30 – rozcvičení
 • 9,15 – 9,25 – porada trenérů a rozhodčích
 • 9,30 – slavnostní zahájení
 • 9,35 – 10,30 – akademické mistrovství a vyhlášení vítězů

Pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program dle počtu přihlášených závodníků

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel FIG a Závodního programu v gymnastických sportech vysokých škol.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení vítězů na místě po ukončení soutěže dle rozpisu soutěže.

Ceny a ocenění:

Vítěz AM ČR obdrží medaili, diplom a titul Akademického mistra ČR, umístění na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom.

Protesty:
 • Protest smí podat pouze vedoucí družstva, závodník nebo trenér.
 • Protest musí být podán písemně, poplatek za protest je 500,- Kč.
 • Protesty řeší odvolací komise ve složení:
  • Zástupce ČAUS, ČGF nebo Trampolíny Liberec …. 2
  • Vrchní rozhodčí ……………………………………. 1
  • Rozhodčí provedení č.1 ……………………………. 1
  • Rozhodčí obtížnosti č.6 ……………………………. 1
  • Celkem …………………………………………………. 5
Doprava účastníků:

Cestovné studentů na náklady vysílající složky. Nominovaným rozhodčím a organizátorům soutěže bude cestovné hrazeno dle ekonomických zásad pro organizování AM 2016.

Ubytování:

Organizátor nezajišťuje.

Závodní program – Technická ustanovení :

Systém soutěže:

Soutěž jednotlivců

Kategorie:

Ženy, Muži

Obsah soutěže:
 • Povinná sestava (pouze provedení)
 • Desetiprvková volná sestava (provedení + obtížnost bez omezení)
 • Desetiprvková finálová sestava (provedení + obtížnost bez omezení)
 • Osm finalistů, body za kvalifikaci a finále se sčítají.
 • Obtížnost opakovaného prvku ve volné / finálové se nepočítá.
Povinná sestava:
 1. 1/4 salta vzad s 1/2 vrutem do lehu vpředu 0,2
 2. vztyk 0,1
 3. skok přímý skrčmo (skrčka) 0,0
 4. 1/1 salto vzad skrčmo 0,5
 5. skok přímý do sedu (sed) 0,0
 6. ze sedu skok přímý s 1/2 vrutem do sedu 0,1
 7. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem 0,1
 8. skok přímý schylmo roznožný (roznožka) 0,0
 9. skok přímý schylmo (schylka) 0,0
 10. 1/1 salto vzad schylmo nebo 1/1 salto vpřed libovolně 0,6 nebo 0,5

obtížnost povinné sestavy celkem 1,6 nebo 1,5