AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR VE SNOWBOARDINGU 2019

POŘADATEL: Komise snowboardingu při ČAUS

Ski resort Dolní Morava

TERMÍN: 21.-22.2.2019

MÍSTO: Lyžařský areál Dolní MoravaVedoucí KTV: –Záštitu převzal: –

Hlavní funkcionáři závodu: Ředitel závodu PhDr. Radek Vobr, Ph.D.

Sekretář závodu Daniela Chlíbková

Technický delegát a velitel trati Václav Chlíbek

Organizační zajištění:

Radek Vobr – ředitel závodu, předseda organizačního výboru

Daniela Chlíbková – sekretářka závodu, členka organizačního výboru, rozhodčí

Václav Chlíbek – technický delegát, velitel trati

Solnička Lukáš – rozhodčí

Konupčíková Pavla – rozhodčí

Petr Bar – areál Dolní Morava

Tomáš Čevona – časomíra

ÚČAST:

  1. Celkový počet startujících vysokoškoláků – 39
  2. Počet mužů – 23 mužů (PSL 21 mužů, SBX 23 mužů)
  3. Počet žen – 16 žen (PSL 16 žen, SBX 15 žen)
  4. Počet organizačních pracovníků – 7
  5. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 10 – UK Praha, VŠFS Praha, VUT Brno, UP Olomouc, OU Ostrava, JU České Budějovice, MU Brno, VŠE Praha, ČZU Praha, VŠTE České Budějovice.

Propagace:

– webové stránky ČAUS ( https://caus.cz/ )

– webové stránky areálu Dolní Morava (http://www.dolnimorava.cz/)

Výsledky:

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Akademické mistrovství ve snowboardingu (v disciplínách snowboardcross a paralelní slalom, kategorie muži a ženy) se již počtvrté konalo v lyžařském středisku Dolní Morava. Navíc závod ve snowboardcrossu probíhal v úplně nové trati. Celkem se mistrovství účastnilo 39 účastníků z 10 vysokých škol.

Závody uspořádala komise snowboardingu při ČAUS ve spolupráci s areálem Dolní Morava a společností Budvar, která dodala věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii. Celé mistrovství provázela výborná atmosféra a především skvělý přístup všech zúčastněných, kterým bych chtěl touto cestou také poděkovat.

V Českých Budějovicích 27.2.2019 PhDr. Radek Vobr, Ph.D., KTVS PF JU
G