Zpravodaj ČUS 4/2018

Vyšlo nové číslo časopisu České unie sportu 4/2018, v jeho obsahu naleznete tyto články:

2. Tisková zpráva z jednání VV ČUS 17.04.
3. Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou
5. Předseda ČUS v DVTV
6. Pozvánka pro kluby: Zapojte se do oslav všesokolského sletu
7. Výzvy „Ukliďme Česko“ se zúčastnily i SK a TJ
8. Výstupy statistického šetření v ČUS za rok 2017
10. Kolo pro život 2018
11. Přehled o neinvestičních dotačních programech MŠMT
14. Povinnosti trenérů působících jako OSVČ k České správě sociálního zabezpečení
15. Čtvrtý ročník sportovní ligy základních škol
17. Doplňte svůj klub do databáze projektu Sportvokoli.cz
18. Vzorový formulář – Souhlas se zpracováním osobních údajů
21. Antidoping – bulletin
22. Sportuj s námi – Kalendář akcí – květen

Časopis ke stažení ve formátu PDF.