Zpráva o OP ve florbalu, muži

NÁZEV SPORTOVNÍ AKCE: SPVŠ 2017 florbal muži

POŘADATEL: CTVS VŠE Praha

TERMÍN: 16.5.2017

MÍSTO: hala Třebešín , Praha 3

Vedoucí KTV: Mgr. Tomáš Pachl

Hlavní funkcionáři závodu: Mgr. Petr Stejskal

Organizační zajištění: CTVS VŠE

ÚČAST:

  1. Celkový počet účastníků: 68
  2. Počet vysokoškoláků, VOŠ: 68
  • Počet mužů: 68
  • Počet žen:
  1. Počet organizačních pracovníků: 6
  2. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): VŠE, Palestra, VŠCHT, ČZU, UK Praha
  3. Kolektivní sporty – celkový počet družstev: 5
  • Počet družstev M – 5
  • Počet družstev Ž
  1. Výsledky bodovací soutěže škol – ČAH

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Turnaj proběhl na vysoké herní úrovni za účasti hráčů nejvyšších celostátních soutěží- posluchačů VŠ . Soutěž byla velice vyrovnaná . O postupujícím se rozhodovalo až v posledních zápasech. Vítězem SPVŠ 2017 ve florbale muži a postupujícím na CAH 2017 se stala VŠE Praha.