Celkově se odehrály čtyři turnaje. Ženy měly první kvalifikační turnaj pro oblast Morava díky pořadatelství UP Olomouc dne 2. května a na ČAH postupuje UP Olomouc a MU Brno. Další část pro oblast Čechy se odehrála 19. dubna a to díky ZČU Plzeň. Zde se kvalifikovala tři druřstva: ZČU Plzeň, JU Č. Budějovice a VŠE Praha.

Muži měli první přebor v Praze, kde oraganizaci zajistil ČVUT Praha a postupují týmy: ZČU Plzeň, VŠE Praha a UK Praha. Další část pro oblast Morava se konala 4. května a postupuje UP Olomouc, VŠB Ostrava a MU Brno.