Podpora materiálně technické základny sportu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách v rámci investičních dotací dokumentaci k podprogramu 133D 531 – podpora materiálně technické základny sportu, který je určen výhradně pro územně správní celky (obce), sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. K samotnému vyhlášení tohoto podprogramu by mělo dojít v průběhu června 2017.