Výkonný výbor ČAUS

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

PaedDr. Ivana Ertlová

Předsedkyně

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
Mobil: +420 602 216 967
Tel.: 266 722 206, Fax: 266 722 209

ČAATS – Česká asociace akademických technických sportů
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7 – Holešovice

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Místopředseda, úsek vnitřní činnosti

e-mail: jiri.drnek@utvs.cvut.cz
Tel.: 224 351 880, fax: 233 337 353
Mobil: +420 731 557 896

ČVUT, ÚTVS
Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6

RNDr. Eva Slonková

Sportovní přebory vysokých škol

e-mail: slonkova@fsps.muni.cz
Mobil: +420 728 071 371

MU FSpS
Údolní 3
602 00 Brno

RNDr. Svatopluk Horák

Komunikace a dokumentace

e-mail: svatopluk.horak@upol.cz
Mobil: +420 733 690 743

FTK UP Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tř. Míru 117

RNDr. Petr Podlaha

Ekonom

e-mail: podlaha@pf.jcu.cz
Tel.: 387 772 782
Mobil: +420 602 443 331

KTVS PF JU
Na Sádkách 2
370 05 České Budějovice

Mgr. Jakub Havel, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

e-mail: jakub.havel@mendelu.cz
Mobil: +420 730 184 381

CSA Mendelu

J. Babáka 3 – 5

616 00 Brno

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Akademické reprezentace

e-mail: melicharek@fame.utb.cz
Mobil: +420 606 777 218

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní ul. 5139
760 01 Zlín

doc. PhDr. František Dvořák, CSc.

Čestný předseda

e-mail: dvorakfr42@gmail.com
Mobil: +420 602 219 854