Vyhlášení nejlepšího start-up projektu FISU

Jsme rádi, že Vám můžeme představit nový projekt, který vyvíjí FISU společně s firmou Hype Foundation. V rámci úsilí o vytvoření těsnějších vazeb s podnikateli, kteří provádějí nové projekty často jako součást svých studií (především proto, že univerzity jsou střediskem znalostí, a také proto, že se na univerzitních univerzitách nachází značný počet začínajících podniků), se FISU rozhodlo uspořádat soutěž pro začínající podniky specializující se v oblasti sportu. Přesněji řečeno, konec této soutěže se uskuteční na příští Světové konferenci FISU, která se bude konat dne 27. srpna v Taipei 2017 v rámci letní univerziády.