Výsledky - Memorial PhDr. Miroslava Bubníka 2017

VÝSLEDKY 33. Ročníku memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka

O pohár 17. Listopadu v plaveckých štafetách

pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty

Univerzity Karlovy prof. rndr. Jiřího Zimy, Csc.,
PRAŽSKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTU

A ČESKÉ AsociacE univerzitního sportu

Celkové pořadí

Fakultní družstvo

8 × 50 m P

8 × 50 m VZ

Součet časů

1

2. a 3. LF „A“

04:34,6

03:35,2

08:09,8

2

VŠE

04:48,0

03:45,5

08:33,5

3

FTVS

04:56,0

03:47,0

08:43,0

4

ČVUT FEL

05:02,9

03:52,3

08:55,2

5

PřF „A“

05:03,2

03:57,1

09:00,3

6

1. LF „A“

05:09,2

03:53,8

09:03,0

7

2. a 3. LF „B“

05:14,4

03:58,6

09:13,0

8

MATFYZ

05:14,6

04:00,0

09:14,6

9

ČVUT FSV

05:21,1

03:55,2

09:16,3

10

Právnická ELITA

05:21,6

04:19,0

09:40,6

11

Smíšená VŠE a Lékařská

05:44,0

04:20,0

10:04,0

12

HISPORT

05:40,3

04:26,9

10:07,2

13

PřF „B“

05:50,7

04:19,5

10:10,2

14

2. a 3. LF „C“

05:50,3

04:24,9

10:15,2

15

PřF „C“

05:56,1

04:30,1

10:26,2

16

2. a 3. LF „D“

06:02,5

04:48,3

10:50,8

17

PedF UK I.

06:41,3

05:35,1

12:16,4

18

Smíšená PřF a PedF

06:49,0

05:32,0

12:21,0

Plaveckých štafet se zúčastnilo 144 sportovců z 11 fakult pražských vysokých škol. Věcné ceny předával vedoucí Katedry tělesné výchovy Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál. Za vydařený průběh děkujeme všem rozhodčím, trenérům, Pražskému vysokoškolskému sportu, České asociaci univerzitního sportu a především vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Zdeňka Polová Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál

ředitelka závodu vedoucí KTV PřF UK