Česká asociace univerzitního sportu společně s Fakultou sportovních studií MU v Brně

Vás zvou na

 

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

V BĚHU NA LYŽÍCH

 

IV. kolo vysokoškolské studentské ligy

 

Mistrovství akademiků veteránů – K.A.K.

5. ročník Memoriálu PaedDr. Jana Weisshäutela

 

Nové Město na Moravě, 12. – 15. 2. 2018

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s VSK Univerzitou Brno, ÚTVS ČVUT a SK Nové Město na Moravě, záštitu nad touto akcí převzal děkan doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Místo závodu: Nové Město na Moravě, Lyžařský areál Vysočina Aréna (12. 2. prezence, trénink, losování)

Startují: přihlášení studenti VŠ z ČR, kteří se prokážou řádným dokladem o studiu, účastníci vysokoškolské ligy

PřihláškyPočetní přihlášky zašlete do 15. 1. 2018 na e-mail: slonkova@fsps.muni.cz

Zájemci o ubytování v penzionu Pegas zašlou přihlášku s počtem noclehů od-do. Jmenovité přihlášky do závodu s uvedením jména, příjmení, data narození a výkonnostní třídy zašlete do 27. 1. 2018.

Přihlášky na Mistrovství akademiků klasiků – K.A.K.  přihlášky s ročníkem narození zašlete do 9. 2.2018 na e-mail: slonkova@fsps.muni.cz, mobil: +420 728 071 371

Finanční příspěvky studentům:

Dopravaveřejným dopravním prostředkem bude proplacena na základě doložených jízdenek.
Doprava autem – 5 Kč/1km při 3 a více osobách, při nižším počtu se proplácí ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy
Mikrobus – 6 – 8 Kč/1 km, podle velikosti mikrobusu
Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz s udáním čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána, včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovaly.
Stravné – první den 80,- Kč, další dny 150,- Kč
Nocležnébude proplaceno na základě doložených dokladů
Ubytování AM:                 
1) Penzion Pegas, Tři Studně – ubytování s polopenzí (480 Kč/osoba/den)
2) Penzion Romantika (pro závody K.A.K.) – objednávky na tel.: 602 809 495 – vedoucí p. Lorenc

Prezence závodníků: 12. 2. 2018 od 14,00 do 17,00 hod. v penzionu Pegas

Závodní kancelář: Penzion Pegas – Tři Studně u Nového Města na Moravě (cca 5 km od hotelu SKI směr Vlachovice), tel.: 566 619 213
Porady a losování12. 2. a 13. 2., vždy v 19,00 hod.
Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v běhu na lyžích pro rok 2018“

 

TECHNICKÁ  USTANOVENÍ

Časový harmonogram AM:

Pondělí 12. 2.
příjezd, prezence
14 – 16 hod. – trénink na tratích

Úterý 13. 2.
10:00 – start závodu ženy 5 km klasicky, a muži 10 km klasicky

Středa 14. 2.
10:00 – start závodu štafety mix volně – M, Ž, M (6 km, 3 km, 6km)

Čtvrtek 15. 2.
10:00 – start závodu ženy 10 km volně (masový start), a muži 20 km volně (masový start)

Mistrovství akademiků klasiků – K.A.K.

Středa 14. 2.
11:00 – 11:45 prezence závodníků v lyž. areálu
12:00 start závodu ženy – 4 km klasicky, a muži – 8 km klasicky
19:00 – vyhlášení výsledků v penzionu Romantika

 

Tratě: Standardní tratě – Vysočina Aréna u hotelu SKI
Pravidla: Závodí se podle platných pravidel lyžařských závodů a pravidel FIS-IWO.
Různé: Závodníci a činovníci se závodů zúčastní na vlastní nebezpečí. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod odvolán do 10. 2. 2018.
Hlavní činovníci závodu: Eva Slonková – ředitelka závodu, Pavel Korvas – sekretář závodu, Karel Pospíšil – zástupce STK, Jan Vřešťál – hlavní rozhodčí, Antonín Klazar – velitel tratí