1. Pořadatel: CESA VUT v Brně
2. Datum konání: 24.11.2017
3. Místo a čas: Šermířský sál Sokol Brno 1, Kounicova 20, Brno

Časový rozpis:
9:00 – šavle muži
10:00 – šavle ženy
11:00 – kord muži
13:00 – kord ženy
14:30 – fleret ženy
15:30 – fleret muži

Registrace do soutěže nejpozději 30 minut před začátkem soutěže

4. Přihlášky: Závodníci se přihlašují přes katedru sportu své školy na adresu ředitele
soutěže (kundera@cesa.vutbr.cz)
Do přihlášky uvést: Jméno, příjmení, datum narození, škola, disciplína
(fleret, kord, šavle)
Přihlášky do 20.11.2017
5. Ubytovnání: Možno zajistit ubytování na kolejích VUT v Brně
6. Stravování: Občerstvení v areálu sportoviště
7. Doprava: Zastávka Sušilova (trolejbus 32, 34, 36)
8. Startovné: ČAUS (pořadatel) hradí startovné, dopravu (lístky na hromadnou
dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě), ubytování
na kolejích VUT v Brně, občerstvení v průběhu soutěže
9. Poznámka: Vyhlášení ihned po skončení soutěže, vítěz bude držitelem titulu
„Akademický mistr ČR pro rok 2017“
Podmínka spuštění soutěže: 6 starujících ze 3 VŠ v jedné disciplíně.
Soutěž je finančně podpořená ČAUS.

Celé propozice zde: