Usnesení vlády ČR: Nařízení platná od 1. března 2021

Usnesení vlády ČR: Nařízení platná od 1. března 2021

 

Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření

Dokument ke stažení:

 

Jeden z bodů týkající se sportování:

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že:

a) nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou

  • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště

Z vašich dotazů:

Pochopili jste to také tak, že veškerý sport, i amatérský, je povolen, a to dokonce i v uzavřených prostorech pro amatéry ze použití testování? Podívejte se, prosím, do odstavce 3, písmena x, 3. odrážka.

Ne! Organizovaný amatérský sport je zakázán, stejně jako vnitřní sportoviště pro amatérské sportování!
Uvedený bod 2, odst. 3, písm. X, 3. odrážka se týká organizované sportovní činnosti provozované v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, které jsou provozované na základě udělené výjimky a sportovci, kteří se jich účastní nejsou profesionály. Týká se to některých povolených soutěží např. ve florbale, basketbale atd., kde ne všichni sportovci jsou profesionálové.

Odpovídá: Mgr. Ivana Jalovecká, generální sekretář Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.

Výkladové stanovisko ČUS k zákazu a omezení sportovní činnosti: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html