V květnu 2017 skončil v Praze další ročník „Pražské vysokoškolské volejbalové ligy“.

Dlouhodobé volejbalové soutěže, hrané výhradně ve všedních dnech zimního a letního semestru, se zúčastnila družstva pražských vysokých škol, jednotlivých fakult i družstva vysokoškolských klubů.

Letošního ročníku se zúčastnilo 6 družstev žen: FF UK , 2.LF UK, Fsv ČVUT, VŠE „A“, VŠE „B“ a VŠCHT.

Zvláště pro studentky z výukových hodin , kterými jsou jednotlivá družstva postupně doplňována, je soutěž velkým přínosem , protože poprvé zažívají atmosféru soutěžního utkání!

S ohledem na omezené časové možnosti a výši nájmů v pražských tělocvičnách, je pro utkání VŠ ligy vymezena doba 1,5 hodiny , během které se hráčky stačí rozcvičit a odehrát 4 sety do 25 bodů.

Rovněž bodování je uzpůsobeno časovému omezení, tj. získaný set = 1 bod.

Letošní ročník se odehrál 2kolově, „každý s každým“, „doma venku“

Velkým kladem celé letošní soutěže byla skutečnost, že byly sehrány všechny zápasy

dle rozpisu nebo v náhradních termínech

Letošním vítězem se stalo družstvo VŠE „A“ .

Velké poděkování za průběh letošního ročníku patří kolegům ze zúčastněných vysokých škol a fakult, kteří působí u družstev a při utkáních v mnoha nezastupitelných rolích současně !

Jan Smrčka

KTV FF UK

řídící soutěže

Příloha : výsledky 2016 / 2017 –