Pozvánka na Akademické mistrovství ČR 2023 v požárním sportu TFA

Pozvánka na Akademické mistrovství ČR 2023 v požárním sportu TFA

 

25. září 2023 | ČAATS

Rádi bychom Vás pozvali na Otevřené akademické mistrovství ČR v TFA, které proběhne ve čtvrtek 12. října 2023. A to již tradičně v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba. Záštitu nad mistrovstvím převzal primátor Statutárního města Ostravy Mgr. Jan Dohnal.

Mistrovství je určeno pro studenty prezenčního a kombinovaného studia vysokých škol, vyšších odborných škol a středních škol z ČR a zahraničí a také pro pozvané závodníky. Bližší informace naleznete na https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/ nebo https://www.facebook.com/AkademickeMistrovstviVTfa/. Přihlašování probíhá do pátku 6. 10. 2023. V případě jakýchkoliv dotazů piště na e-mail kristyna.kutilova@outlook.cz.

Pořadateli jsou ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub požárního sportu, p. s. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a její Fakulta bezpečnostního inženýrství, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Českou asociací akademických technických sportů a za podpory Statutárního města Ostravy a Národní sportovní agentury.

AM ČR 2023_požární sport TFA_propozice