Pokyny předsedy ČUS – informace pro sportovní svazy (říjen 2015)

Pokyny předsedy ČUS – informace pro sportovní svazy

 

Přinášíme Vám Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, k šetření o stavu majetku a pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS. Pro sportovní svazy jsou závazné pouze pokyny předsedy č. 2. – ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS.

Statistická data jsou používána k dokladování a při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních 18-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Zejména nyní, kdy se připravují nové podmínky pro sport ze strany státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Letošní pokyny jsou odlišné oproti minulým letům z hlediska termínů. Reflektují letošní vznik nového Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line. Žádáme Vás tímto o zaslání členské základky ve formátu tabulky MŠMT z roku 2014 (stejná tabulka jako minulý rok). I nadále budeme zaslaná svazová data kompletovat s členskou základnou evidovanou přes OS ČUS, tak aby vznikla úplná statistika daného sportu. Výsledná data Vám rádi poskytneme i v různých parametrových modifikacích (viz příklad).

Pokud některý ze svazů chce využít IS ČUS k evidenci vlastní členské základny, prosím obraťte se na Management sportu. Jednotlivé potřeby a zájmy budou probrány individuálně.