Otevřené Akademické mistrovství ČR v TFA 2021

 

Po roční odmlce proběhne ve čtvrtek 17. 11. 2021 Otevřeného Akademické mistrovství ČR v TFA a to již tradičně v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba.

Záštitu nad mistrovstvím převzala Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

Mistrovství je určeno pro studenty prezenčního a kombinovaného studia vysokých škol, vyšších odborných škol a středních škol z ČR a zahraničí a také pro pozvané závodníky.

Bližší informace naleznete na www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/ nebo www.facebook.com/akademicke.mistrovstvi.v.pozarnim.sportu

Přihlašování probíhá do 12. 11. 2021. V případě jakýchkoliv dotazů piště na e-mail kristyna.kutilova@outlook.cz.

Pořadateli jsou Studentský klub požárního sportu ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a její Fakulta bezpečnostního inženýrství, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Českou asociací akademických technických sportů a statutárním městem Ostrava.

Dokumenty ke stažení: