Mezinárodní AM ČR v tanečním sportu 2016

 

Mezinárodního akademického mistrovství ČR v tanečním sportu 2016 se zúčastnilo 13 tanečních párů, z toho 9 párů z České republiky a po jednom páru z Maďarska, Rakouska, Slovinska a Ukrajiny.

Porota se skládala z 9 porotců, z nichž 3 byli z České republiky, a po jednom z Anglie, Itálie, Moldávie, Nizozemí, Rumunska a Ruska. Celkem se zúčastnilo 17 vysokých škol, z toho bylo 9 VŠ z České republiky a po 1 VŠ z Maďarska, Rakouska, Slovinska a Ukrajiny. Akce se zúčastnily také 4 české střední školy.

Akademickými mistry pro rok 2016 se stali v obou disciplínách Radim Stupka – Tereza Jendrůlková.

 

Zhodnocení akce

Mezinárodní akademické mistrovství se pořádalo v ČR poprvé. Ukázalo, že na našich VŠ je dostatek studentů pro uspořádání mistrovství a že zájem je i v sousedních zemích. Úroveň soutěže byla velmi vysoká, vítězný pár je finalistou MČR a úspěšným reprezentantem ČR.

Fotografie:

 • Stupně vítězů Standard (foto Martin Barák)
 • Stupně vítězů LATIN (foto Martin Barák)
 • Akademický mistr ČR Radim Stupka – Tereza Jendrůlková (foto Martin Barák)

Výsledky ke stažení:Propozice Mezinárodního AM ČR v tanečním sportu 2016

V rámci akce: Brno Open Dance Festival 2016
Soutěž vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel a technické zajištění: Taneční klub DSP Kometa Brno, z.s.

Záštitu převzali:

 • rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
 • děkan Fakulty sportovních studií MU doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
 • hejtman JM kraje JUDr. Michal Hašek
 • primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál
 • starosta města Újezd u Brna ThDr. Jan Hradil, Th.D.

Datum: 20. 3. 2016
Místo: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Disciplíny:

 • Standardní tance
 • Latinskoamerické tance

Pravidla: WDSF
Porota: 7 porotců ze 7 zemí s licencí A WDSF
Startují: Přihlášení studenti VOŠ a univerzit (1 z partnerů může být student střední školy) z ČR a ze zahraničí, kteří se prokáží platným dokladem o studiu.
Startovné: 20 EUR/pár/disciplína
Jízdné a ubytování: Na vlastní náklady
Přihlášky: do 10. 3. 2016 na office@brnoopen.eu nebo www.brnoopen.eu
Ubytování: viz www.brnoopen.eu
Prezence: 

 • Standardní tance 20. 3. 2016 8:00 – 10:00
 • Latinskoamerické tance 20. 3. 2016 8:00 – 15:00

Tituly: Nejlépe umístění čeští účastníci získávají titul “Akademický mistr ČR ve standardních/latinskoamerických tancích pro rok 2016”.
Ceny: Medaile, diplomy a věcné ceny od partnerů
Časový plán: 

 • 11:00 kvalifikační kola LA
 • 16:00 kvalifikační kola ST
 • 19:30 semifinále a finále LA
 • 21:00 semifinále a finále ST
 • 22:00 vyhlášení výsledků

Informace: Ing. Petr Odstrčil, office@brnoopen.eu, 604 231 299
Různé: Sportovci a činovníci se závodů účastní na vlastní nebezpečí.