Kvalifikace na ČAH 2019 ve futsalu mužů

 

Výsledky: 

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Realizátor: ČVUT v PRAZE
Místo konání soutěže: Hala ČVUT v PRAZE – Pod Juliskou 4, Praha 6
Termín soutěže: 16.4.2019
Ředitel soutěže: Mgr. Pavel Korbelář – 602 479 474, pavel.korbelar@cvut.cz

Potvrzení účasti: UK, VŠE, PALESTRA, VŠCHT, ČVUT, ČZU – omluveni
Podmínky účasti: Dle brožury SPVŠ (ke stažení na webu ČAUS) mohou startovat studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která ho přihlašuje, nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2019. Soutěží se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí.  Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus). Družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.
Výjimky: —-
Ubytování: NEZAJIŠŤUJEME
Doprava: VLASTNÍ (bez nároku na náhradu)
Náhrady studentům: pořadatel zajistí drobné občerstvení (voda, ovoce, bageta…) na základě odevzdaného seznamu účastníků.

Technická ustanovení:
Předpis: Hraje se podle platných pravidel futsalu FIFA; rozpisu utkání; kritérií pro určení pořadí ve skupině, tj. pokud mají po ukončení skupiny dvě nebo více družstev stejný počet bodů rozhoduje:

  1. větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních
  2. lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
  3. větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních
  4. lepší brankový rozdíl ze všech utkání
  5. větší počet branek ve všech utkáních
  6. los

Výjimky z pravidel: Počet akumulovaných faulů dle délky hrací doby (určíme na místě), po červené kartě minimálně jedno utkání stop (dle závažnosti i více utkání), rozhodne ředitel turnaj hned po ukončení utkání po konzultaci s rozhodčími.
Náležitosti družstev: Soupiska potvrzená vysílací složkou
Systém soutěže: Každý s každým. Hrací doba utkání 2 x 12 min. hrubého času. Poslední minuta utkání čistý čas.
Prezence závodníků: v místě turnaje
Časový harmonogram: 8:00 – 14:00 hodin (první utkání začne v 8:30)
Rozpis utkání: Dle potvrzení jednotlivých týmů (doplním hned, jak budu mít potvrzenou účast všech přihlášených týmů!!!).
Námitky:  do patnácti minut od ukončení utkání s vkladem 200,-Kč
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání organizátorovi soutěže do 120 minut po ukončení turnaje s vkladem 500,- Kč
Postupující na ČAH z této oblasti: Vítěz turnaje
Další pokyny/ informace: Hraje se v hale s umělým povrchem (taraflex) bez hlediště

Mgr. Pavel Korbelář, ředitel soutěže a člen komise futsalu ČAUS odpovědný za danou oblast

Propozice ke stažení: