AM ČR v golfu 2016

Akademickými mistry České republiky pro rok 2016 se stávají Martin Hromádka z Vysokého učení technického v Brně a Kateřina Sluková z Karlovy univerzity v Praze. Stříbrnou medaili získali Tomáš Holoubek (Česká zemědělská univerzita) a Kateřina Zdráhalová (Karlova univerzita). Třetí příčku obsadili Josef Karas (Karlova univerzita) a Michaela Němečková (VŠE). Soutěž družstev vyhrála Karlova univerzita ve složení Kateřina Zdráhalová, Josef Karas, Jan Robin Vítů a Jan Kodeš.

Účast:

 • Celkový počet startujících vysokoškoláků: 46
 • Počet mužů: 41
 • Počet žen: 5
 • Počet organizačních pracovníků: 5
 • Počet zúčastněných škol (jmenovitě):  13 – UK Praha, ČZU Praha, VŠFS Praha, Slezská univerzita v Opavě, UP Olomouc, Newton College, VŠTVS,TU Liberec, Anglo-american university, VŠH v Praze, ČVUT Praha, VŠB Ostrava, VŠE Praha
 • Kolektivní sporty – počet družstev: 8

Propagace: 

Videa:

Propozice AM ČR

Základní informace:

Zkrácený název AMČR 2016
Pořadatel Česká golfová federace
Spolupořadatel Golf Club Black Bridge
Hřiště Černý Most – Black Bridge Resort
Hlavní rozhodčí SLEZÁK Josef
Rozhodčí VÁVRŮ Petr Ing.
Ředitel soutěže Jana Giacintova
Soutěžní výbor Jiří Skoumal, Alena Stará, Jana Giacintova

Podmínky:

 1. Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF (Hard Card) a Místních pravidel hřiště.
 2. Hraje se 3×18 jamek na rány bez vyrovnání na úpravu hendikepu.
 3. Kategorie muži – do hcp 36,0, odpaliště BÍLÁ. Kategorie ženy – do hcp 36,0, odpaliště ZELENÁ.
 4. Vítězem kategorie se stává hráč/ka s nejnižším součtem ran ze všech kol. V případě rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí na prvním místě v kategorii rozehrávka, na dalších místech se o pořadí rozhoduje dle Hracího řádu ČGF.
 5. Ve dnech konání mistrovství je trénování povoleno pouze na plochách určených pořadatelem. Hrát mezi soutěžními koly není povoleno.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic tak, aby byla zachována regulérnost soutěže a bylo možno soutěž řádně dokončit.

Způsob registrace:

Přihlášky na www.cgf.cz. + odeslání přihlášky = (forma přihlášky: Jméno a příjmení, Datum narození, Vysoká škola, Forma studia, e-mail, hcp) e-mailem na jgiacintova@seznam.cz!!! Nutná podmínka přihlášení! Přihlášku naleznete v příloze.
Podmínka účasti: registrace v ČGF nebo PGAC a platný studijní průkaz nebo ISIC s platnou známkou nebo v případě ukončení studia v minulém roce fotokopie diplomu.
Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty.
Mistrovství se mohou zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách bez omezení věku.
Registrace do soutěže v pondělí 19.9. 16:00 – 20:00 v klubovně – nutno předložit potvrzení o studiu (ISIC, index, diplom).

Vítězství: Nejlepší součet brutto výsledků

Pravidla a podmínky:

Povolení měřicích zařízení Ano
Zákaz dopravy (buggy apod.) Ano
Ceny odpovídají amatérskému statusu Ano

Data:

Datum zahájení 20.09.2016
Čas zahájení 8:30
Datum ukončení 22.09.2016
Čas ukončení 15:00
Počet kol 3
Kapacita 100

Přihlášení:

Způsob startu Postupný
Datum podání přihlášky 01.06.2016
Čas podání přihlášky 12:00
Uzávěrka přihlášek – datum 18.09.2016
Uzávěrka přihlášek – čas 12:00

Více informací na: http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=471769280