Akademické mistrovství ČR v bikemaratonu 2017

Termín: 1.10.2017
Místo: Vysočina Arena Nové Město na Moravě
Pořadatel: FSpS MU ve spolupráci s KPŽ v rámci závodu Vysočina Arena Tour České spořitelny

Trasa: délka 50 km / převýšení 1165 m (trasa B závodu KPŽ)
Start: 11:30, NMNM – Vysočina Arena, Časový limit: 16:30, Vyhlášení vítězů: 16:30
Závod se jede podle regulí pořadatele KPŽ a ČAUS. Závod se jede jako sdružený v rámci KPŽ . Vítězové budou vyhlášeni ve své kategorii v rámci KPŽ a zvlášť v rámci AMČR. Výsledková listina bude samostatně v rámci AMČR.
Prezence: pátek 29.9. 16:00 – 19:00, sobota 30.9. 8:00 – 11:00 v kanceláři závodu. Student se musí prokázat platným ISIC nebo potvrzením o studiu a v případě nároku na náhrady podepsat osobně výplatní listinu.
Startovné: do 2.9. 500 Kč, do 25.9. 550 Kč, do 27.9. 600 Kč, na místě 650 Kč.

Přihlášky: primární prostřednictvím KPŽ, sekundárně prostřednictvím interního formuláře AMČR v bikemaratonu.
Příspěvek ČAUS na náklady spojené s účastí studentů v závodě:
Každý registrovaný závodník má nárok na příspěvek stravného ve výši 80Kč. Prvních 50 přihlášených akademiků/akademiček prostřednictvím interního formuláře AMČR v bikemaratonu dostane proplaceno startovné. Doprava bude pro prvních 50 přihlášených akademiků přihlášeným prostřednictvím interního formuláře AMČR v bikemaratonu proplacena na dle pokynů pro pořádání SPVŠ 2017 ČAUS. Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz s udáním čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána, včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovaly (při registraci). K cestovnímu příkazu musí být přiložena kopie velkého technického průkazu, jinak nelze auto proplatit a bude proplaceno pouze jízdné v ceně vlaku 2. třídy. Výše dopravy se proplácí z místa školy do místa soutěže.
Výsledky a vyhlášení: první tři v kategoriích budou vyhlášení v rámci vyhlášení KPŽ a AMČR v 16:30. Vítěz a vítězka závodu získá dres akademického mistra/mistryně v bikemaratonu pro rok 2017.

Kontakt: Sylva Hřebíčková, mail: hrebickova@fsps.muni.cz, tel. +420777079582