Akademické mistrovství ČR

v plážovém volejbale smíšených dvojic 2018

Brno, 30. května 2018

 

Pořadatel: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně s pověřením České asociace univrzitního sportu (ČAUS)
Ředitel soutěže: Kundera Václav, Mgr.
Datum konání: 30.5.2018, začátek v 8:00
Místo: Centrum Viktoria, Vodařská 2, Brno

  AMČR beachvolejbal mixy 2018

Přihlášky: Přihlašuje příslušná katedra sportu nebo studijní oddělení na kundera@cesa.vutbr.cz od 1.4.2018
Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, název VŠ, mailovou adresu, telefon, případně pokud požadují hráči ubytování z 29. na 30.5.

Přihlášky budou přijímány v tomto pořadí:
1) Přednostně dvojice složené ze studentů stejné VŠ. Přihlašuje katedra sportu příslušné VŠ nebo univerzity. Přihlášky od 1.4. do 7.5.2018 včetně.

2) od 14.5. do 28.5. se mohou sami přihlašovat dvojice složené ze studentů různých VŠ nebo dvojice, na které se nedostalo z důvodu limitu na jednotlivé školy.

Přihlašování končí v pátek 25.5.2018. Žádné pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

V pondělí bude zaslán účastníkům rozpis turnaje na uvedený mail.

Ubytování: Možno zajistit na kolejích – hradí ČAUS (pořadatel)
Stravování: Občerstvení v areálu sportoviště
Doprava: Zastávka MHD: Komárov
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu (lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě – 2 a méně osob v autě hradí pořadatel jen do výše hromadné dopravy vlakem nebo autobusem).
Startovné: Hradí ČAUS (pořadatel)
Poznámka: Každá škola má možnost přihlásit 2 páry. V případě nižšího počtu může škola doplnit další dvojce. Přihlásit se mohou i dvojice složené z hráčů z různých škol, ale přednostně budou brány dvojice složené z hráčů z jedné školy.
Každý hráč/hráčka se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2018.

Technická ustanovení:
1. Předpis: Hraje se podle pravidel ČVF
2. Disciplíny: Plážový volejbal – mixy
3. Počet startujících: 64
4. Způsob hry: Bude určen podle počtu přihlášených
5. Losování: Po uzavření přihlášek
6. Podmínky startu: Všichni hráči se prokáží potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z roku 2018
7. Povinnosti hráčů(ček): Dodržovat pokyny ředitele turnaje
8. Námitky: S vkladem 200,- Kč u ředitele turnaje
9. Různé: Hráči jsou povinni dodržovat provozní řád sportoviště

Kompletní propozice ke stažení: