Akademické mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu 2018

20. října 2018, Sentice

 

Druh soutěže: Mistrovská soutěž I. stupně – klasická trať 144 MHz
Datum konání: 20. 10. 2018
Místo konání: Sentice
Pořadatel: ČAATS, z.s. Klub technických sportů ROB Brno (z pověření ČAATS a AROB ČR), SK RADIOSPORT z.s., Bílovice nad Svitavou
Ředitel soutěže: Petr Hrouda (R2)
Hlavní rozhodčí: Miroslav Látal (R1)
Stavitel tratí: Hana Fučíková (R3)
Použitá mapa: Sentice IOF 1:10000, E 5m, stav červen 2017, rozměr A4
Zhodnocení: Časový harmonogram soutěže byl dodržen. Během závodu nedošlo k technickým problémům ani úrazům. Nebyly podány žádné protesty. Závod proběhl za teplého slunečného počasí. Všechny výsledky byly schváleny hlavním rozhodčím po uplynutí lhůty na podání protestů.
Výsledky: