Zpravodaj ČUS 10/2018

Obsah Zpravodaje ČUS č. 10:

str.
2.    Úspěšné vykročení do druhé stovky sportovních let
3.    Zpráva z jednání VV ČUS
5.    Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
6.    Chceš reprezentovat? Přispěj si na vybavení!
8.    Do akce Ukliďme Česko se zapojily také sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ČUS
9.    Sportovní královnou za rok 2018 se stala Ester Ledecká
10.  Antidoping – bulletin
11.  Sportuj s námi – Kalendář akcí – leden
13.  Oznámení ke stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a stanovení stravného a průměrné ceny PHM pro rok 2019
13.  Klub českých turistů hledá účetní

(Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na: www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html)