Zpráva z EUSA Conference and General Assembly 2019

Zpráva z EUSA Conference and General Assembly 2019 v Aveiru

 

Česká delegace ve složení PaedDr. Ivana Ertlová a Lucie Tvrdá se zúčastnila EUSA Conference and General Assembly v Aveiru v Portugalsku, ve dnech 25. -28. září 2019.

Konferenci, které se zúčastnilo více jak 150 účastníků z celé Evropy, zahájil Adam Roczek, prezident EUSA. První téma bylo Good governance in sport: Setting standards, raising bars (Kvalitní vedení ve sportu: Nastavování standardů, zvyšování úrovně), které se týkalo rolí jednotlivých organizací (sportovních federací na národní i mezinárodní úrovni, nadnárodních institucí i vlád jednotlivých zemí) ve sportu. Female leadership in sport (Vedení žen ve sportu) bylo druhým a hojně diskutovaným tématem. Další část konference byla věnována 20letému výročí EUSA. Tuto část byla moderoval viceprezident FISU Leonz Eder a mezi řečníky promluvil prezident EUSA Adam Roczek a prezident FISU Oleg Matytsin. V poslední části byla představena strategie EUSA na období 2019 – 2024.

V průběhu pátečního valného shromáždění EUSA byly schváleny změny ve stanovách EUSA. Večer následovalo předávání cen těm, kteří se významně podíleli na činnosti a akcích EUSA.

Aktuální informace EUSA jsou přístupné na webových stránkách www.eusa.eu.

Foto: EUSA