Závěry konference Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem “Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti”, kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR. 

V rámci konference vystoupili erudovaní odborníci – sportovní pedagogové a trenéři, představitelé armády, lékaři z oboru sportovní medicíny a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Z prezentovaných skutečností vyplývá, že snižující se tělesná zdatnost populace stále více negativně zasahuje do běžného občanského života. V rámci jednotlivých vystoupení bylo poukázáno na příčiny a důsledky stávajícího stavu i na cesty vedoucí k nápravě. 

V této zprávě Vám zasíláme odkaz na kompletní videozáznam konference a prezentace jednotlivých přednášejících. https://www.cuscz.cz/novinky/stat-nechce-zdraveho-obcana-zaznam-a-zavery-konference.html

Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém vystoupení shrnul závěry konference. http://www.cuscz.cz/files/2432MDB.pdf

Budeme rádi, když se budete podílet na šíření obsahu konference ve vašem prostředí (web, fcb), a aktivně se zapojíte do procesů změn tak, aby nezůstalo pouze u proklamací, ale aby se pohyb stal nedílnou součástí výchovy, každodenního života, radostí a hlavním pilířem prosperující společnosti.

Děkujeme.