Vysokoškoláci na Světové gymnaestrádě v Helsinkách

Úspěšná výprava studentů se vrátila z finských Helsinek, kde v červenci 12.7. -18.7. 2015 proběhla 15. World Gymnaestrada za účasti 52 států a 21 000 cvičenců z celého světa. Byla to nádherná přehlídka různých forem gymnastiky s nejrůznějším náčiním a nářadím, vše doprovázeno hudbou různých žánrů.

Česká republika byla zastoupena 836 cvičenci. Vystoupila ve 2 hromadných skladbách, ČASPV a ČOS, ve 2 pódiových skladbách VŠ a ČOS. Rokenrolová skupina “Falcon” úspěšně reprezentovala ČR na závěrečném Gala FIG. FIG poprvé realizovala Národní odpoledne, kde jako první měla vystoupení ČR. V komponovaném pestrém programu s názvem ” Proč bychom se netěšili” vystoupili cvičenci jednotlivých organizací spolu s reprezentantkami v akrobatické gymnastice a skupinou “Falcon”. Vystoupení shlédla naše konzulka ve Finsku paní Dana Knapíková a zástupci MŠMT z odboru sportu pan Jan Trnka a Ludvík Starosta. Všichni byli vystoupením nadšeni a prostřednictvím vedoucí výpravy paní Marie Kalašové poděkovali účastníkům za vzornou reprezentaci ČR.

Díky autorům VŠ jednotlivých bloků Šárce Panské z FTVS, Janě Hájkové z PF UK a Martině Polákové z UP Olomouc, kteří perfektně připravili své studenty na vystoupení a díky spolupráci všech zúčastněných studentů se podařilo připravit úspěšné vystoupení, které sklidilo velké ovace diváků.

Cvičenci vystupovali během týdne ve 3 vystoupeních v halách, 1 vystoupení proběhlo na náměstí v historické části Helsinek. Jejich vystoupení byla velmi úspěšná.

Předvedený výkon studentů, ale i možnost poznání úrovně všeobecné gymnastiky ve světě byl po všech stránkách přínosem jak pro studenty, tak pro jejich autory skladeb.

Děkujeme studentům za reprezentaci v Helsinkách, autorkám skladeb za trpělivou práci se studenty.

Děkujeme předsedovi ČAUS panu F. Dvořákovi za finační podporu studentů, bez které by se této světové akce nemohli zúčastnit.

http://www.wg-2015.com/

https://www.youtube.com/watch?v=JEZRhwnbf4g

Vedoucí výpravy GG ČAUS Eva Hložková TU Liberec