Akademické mistrovství ČR v plachtění 2019

 

Pořadatel: KTS FTVS Praha ve spolupráci s Aeroklubem Jaroměř     
Termín: 30. 6. – 12. 7. 2019
Místo: Jaroměř
Celkový počet startujících vysokoškoláků: kvalifikace 73 studentů, finále 31 studentů
Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 12 VŠ – ČZU Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, MU Brno, UK Praha, ZČU Plzeň, VŠB Ostrava,  U Pardubice, U Hradec Králové, VŠE Praha, TU Plzeň, JČU České Budějovice
Propagace: na stránkách aeroklubu ČR, na www. Gliding.cz, v místních novinách Věnného města Jaroměř

Výsledky ke stažení: