Máme pro Vás výsledky z letošního Akademického mistrovství v letním biatlonu, které se konalo ve dnech 19. – 21. 6. 2015 v Bystřici pod Hostýnem. Mezi muži zvítězil Tomáš Bystřický, mezi ženami Táňa Fidlerová.

Pořadatel:

Klub technických sportů Technické univerzity Liberec

Vedoucí:

Ing. Jaromír Šturma

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Termín:

  1. – 21. 6. 2015

Organizační zajištění:

Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem

Účast:

  • Celkový počet startujících vysokoškoláků : 23
  • Muži : 12
  • Ženy : 11
  • Počet zúčastněných škol: 13 – UK, ČVUT, VŠCHT, TU, UHK, VŠB, ZČU, VŠE, UO, UJEP, MU, VUT, MENDELU, UP