Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k usnesení vlády z 15.března 2020