Vyhodnocení a galerie semináře BOSU 2018

Seminář BOSU 2018

12. října 2018, Praha

 

V pátek 12. října 2018 se pod záštitou ČAUS ve Sportovním centru UK uskutečnil specializovaný seminář se Soňou Blažkovou. Tématem semináře bylo využití BOSU ve vysokoškolské tělesné výchově. Stavba lekce tréninku TABATA, zásobník cviků, metodika cvičení prostřednictvím ukázkové lekce a teoretického rozboru. Bohatá diskuze.

Semináře se zúčastnilo 25 zaměstnanců tělovýchovných pracovišť ČR (UK, FaF a LF Hradec Králové, ZČU, VŠCHT, ČVUT).

Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D., KTV PřF, UK Praha