Výhodnější startovné na Mistrovství Evropy univerzit 2023 pro členy EUSA

Výhodnější startovné na Mistrovství Evropy univerzit 2023 pro členy EUSA

 

Od roku 2023 EUSA zavádí výhody v oblasti snížených vstupních poplatků pro univerzity, které se stanou přidruženými členy EUSA. Univerzity, které by chtěly využít výhody sníženého startovného na Mistrovství Evropy univerzit 2023 (40 EUR/osoba místo 50 EUR/osoba), musí odeslat přihlášku nejpozději do 15. dubna 2023.

V roce 2018 schválilo Valné shromáždění EUSA ve španělském Madridu Strategii rozvoje EUSA 2018-2024. Jedním z definovaných strategických cílů EUSA je zlepšení a rozšíření partnerství EUSA uvnitř i vně sportovních federací a navázání dialogu mezi EUSA, členskými federacemi a univerzitami. Zohledněná měření a standardy předpokládají zvýšení přímé komunikace s univerzitami a vytvoření komise či orgánu, který bude zahrnovat zástupce univerzit. V roce 2019 Valné shromáždění EUSA podniklo první kroky k dosažení výše uvedených cílů úpravou stanov EUSA a otevřením dveří univerzitám, aby se mohly stát přidruženými členy EUSA.

Níže připravené směrnice dále definují status, podmínky, výhody a další podrobnosti s ohledem na status přidruženého člena EUSA.

Za přidružené členy se neplatí žádný členský poplatek, ale mohou využívat speciálních výhod. Univerzity se statusem přidruženého člena EUSA mimo jiné platí zvýhodněné vstupní poplatky EUSA.

Všechny přihlášky pro přidružené členství EUSA obdržené do 15. dubna již budou moci využít slevu na letošních Mistrovstvích Evropy univerzit. Přihlášky bude muset nejprve potvrdit ČAUS, poté výkonný výbor EUSA a formálně později také Valné shromáždění EUSA.

Podrobnosti naleznete v níže uvedených dokumentech, kde naleznete další podrobnosti o podmínkách pro připojení, procesu přihlášky a dokumentaci.

V případě dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit přímo na kancelář EUSA na adrese office@eusa.eu.

https://www.eusa.eu/associated-members
EUSA Associated members – Guidelines
EUSA Associated members – Application Form