VSK a VŠTJ - Ověřte správnost údajů ve spolkovém rejstříku

Určeno sportovním klubům a tělovýchovným jednotám ČUS

Ověřte správnost údajů ve spolkovém rejstříku

 

Vážení sportovní přátelé,

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky střešních sportovních organizací, včetně ČUS. NSA požádala ČUS o distribuci potřebných informací do základních článků – sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

V příloze Vám proto zasíláme informační dopis předsedy Národní sportovní agentury, adresovaný sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve kterém vedle informací především vyzývá ke kontrole povinností sportovních organizacích ve spolkovém rejstříku (www.justice.cz), a sděluje dostupnost kontaktů pro konzultační podporu klubům v této záležitosti.

Po dohodě s NSA Vás žádáme o zajištění distribuce tohoto dopisu předsedy NSA M. Hniličky do všech Vašich sdružených subjektů bez zbytečného odkladu.

Děkujeme (i jménem NSA) za vaši součinnost.