Univerzitní Osmy Praha 2019

7. června 2019, Praha

 

Pořadatel: Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu, Česká asociace zážitkového sportu, Bohemians Praha
Termín: Pátek 7. 6. 2019

Přihlášky: do 27. 5. 2019 (pondělí)
Přihlašování pouze on-line na www.veslo.cz
Zahraniční posádky na tomas.macas@upce.cz

Propagace univerzity v rámci závodu Univerzitní osmy je zpoplatněna částkou 10 000 Kč.

Losování: dne 29. 5. 2019 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků.
Prezence: v pátek 7. 6. 2019 ve 12:00 hodin v klubovně na loděnici Bohemians. Při prezentaci proběhne kontrola studentských průkazů a diplomů závodníků. Závodníci musí být registrováni u ČVS nebo ČAUS.

Dráha na Vltavě pro 5 lodí na 1 000 m. Start na 1 000 m volný, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

Medailonky jednotlivých škol odvysílané Českou televizí najdete na: www.ceskatelevize.cz/porady/12827798025-univerzitni-osmy-2019/dily/

Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VŠTVS Palestra
Vysoké učení technické v Brně

POZNÁMKY:
1. Vložené závody:

č. 1 8x+ mix žcim/žkym a č. 2 4+ max pro handicapované sportovce. Závody se konají jako dělené. Délka dráhy 500 metrů.
Prezence: pátek 7. 6. 2019 ve 12:00 hodin v klubovně na loděnici Bohemians. Časový harmonogram bude upřesněn při losování.
Od přihlášených posádek se nevybírá startovné. Případné trestní vklady za nedostavení se na start se vybírají ve dvojnásobné výši než u mistrovských veslařských závodů.

2. Každá posádka startuje na vlastní nebezpečí a musí dodržovat plavební řád.
3. Start prvního závodu v odpoledních hodinách.
4. Přesný časový pořad bude stanoven při losování.
5. Akademické závody se jedou na trati 1 000 m, při více než pěti lodích se uskuteční rozjížďky s postupem 3 + 2. V případě, že počet přihlášených lodí bude více než 10,
budou postupovat vítězové rozjížděk a posádky s nejlepším časem.
6. Do akademických závodů se mohou přihlásit pouze posádky reprezentující jednotlivé univerzity či VŠ. V závodě mužů mohou v posádkách startovat i ženy.
7. Závodu UNIVERZITNÍ OSMY PRAHA se mohou účastnit studenti vysokých škol, prezenčního i dálkového studia. Podmínkou je odpovídající potvrzení o studiu, nebo výpis z karty studenta, které zástupce univerzity musí předložit při prezentaci. V závodu U8 je dovoleno mít v jedné osmiveslici max. 3 absolventy.
Součástí závodu U8 je Akademické mistrovství ČR. Titul AMČR může získat pouze posádka, která je složená pouze ze studentů, tzn. že závodník je zapsán ke studiu, je aktivní student, nebo úspěšně ukončil studium SZZ v roce 2018 nebo v roce 2019. Vítězné posádky AMČR získají titul „AKADEMICKÝ MISTR ČR NA OSMIVESLICI“.
8. Vážení kormidelníků u akademických posádek proběhne při prezentaci.

POŘAD (dle pravidel ČVS a ČAUS; součást Poháru univerzit 2019):

7. 6. 2019 (pátek)
1. 8x+ mix žcim/žkym 8. ročník párových osem mladšího žactva, hoši a dívky (4+4)
2. 4+ mix 8. ročník Poháru Leontýnky pro handicapované sportovce
3. 8+ ž 9. ročník Univerzitních osem, AMČR na osmiveslicích
4. 8+ m 9. ročník Univerzitních osem, AMČR na osmiveslicích

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
7. 6. 2019 (pátek)
1. 8+ univerzitní rozjížďky
2. 8x+ mix žcim/žkym (dělené závody)
3. 4+ handicovaní sportovci
4. 8+ ž univerzitní finále C, B
5. 8+ m univerzitní finále C, B
6. 8+ ž univerzitní finále A
7. 8+ m univerzitní finále A

Odkaz na pravidla: www.osmy.cz/primatorky/pravidla