UFuL: Zahájeno přihlašování týmů do sezóny 2023

UFuL: Zahájeno přihlašování týmů do sezóny 2023

 

Rozhodnutí STK Univerzitní futsalové ligy 16/2022

Dne  3. 11. 2022

Sportovně technická komise UFL rozhodla v níže uvedených bodech takto:

Přihlášky do Univerzitní futsalové ligy mužů na sezónu 2023

 • STK navrhla propozice na rok 2023 a VV ČAUS je schválil.
 • Tímto je zahájeno přihlašování týmů do sezóny 2023.
  • Propozice 2023 budou zveřejněny na web UFL. V nich je uveden harmonogram přihlašovacího procesu (výtah i níže zde).
  • Týmy účastnící se ligy v r. 2022 také pošlou přihlášku (jejich účast není automatická). Přihlášku zašle trenér přímo předsedovi STK.
  • Nové týmy zašlou přihlášku přímo předsedovi STK (Kresta@ujep.cz nebo krepsik@email.cz ). Nové týmy je oprávněna přihlásit osoba, která je oficiálním koordinátorem vysoké školy pro ČAUS, popř. osoba, která je školou k přihlášení soutěže pověřena.
  • Přijetí přihlášky bude předsedou STK potvrzeno.
  • Termín ukončení přihlášek je 1.12.2022.

rozhodnutí STK – schváleno

Článek 2 – Přihlášky do ligy

 1. Přihlašování do ročníku 2023 se řídí těmito pokyny a termíny:
  1. od 1. 11. 2022 po výzvě – zahájení přihlášek pro následující sezónu
  2. 12. 2022 – ukončení přihlášek pro následující sezónu
  3. -10. 12. 2022 – rozhodnutí STK a VV ČAUS o počtu oficiálních přihlášek
  4. -15. 12. 2022 – možnost revize přihlášek (přihlášky budou vyvěšeny na web)
  5. -20. 12. 2022 – stanovení kvalifikačního klíče (do kvalifikace budou zařazeny týmy nové, nikoli stávající), pokud bude počet týmů větší než 20
  6. do 20. 1. 2023 – odehrání případné kvalifikace (viz níže)
  7. do 30. 1. 2023 – rozlosování soutěže
  8. nejdříve 15. 2. 2023 – zahájení soutěže ročníku 2023

STK UFL: Mgr. Jan Kresta, Ph.D., Mgr. Jaroslav Kovařík, Mgr. Pavel Korbelář, Mgr. Jiří Chodníček, Ing. Jan Manďák, Ph.D., Mgr. Michal Blažej

Zapsal: Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Legenda: STK = Sportovně technická komise, DŘ UFL = disciplinární řád Univerzitní futsalové ligy, DK = disciplinární komise

Dokument ke stažení: