Tisková zpráva ČUS ze dne 17.10.2017

Česká unie sportu stále usiluje o dotace na provoz a údržbu pro sportovní kluby a jednoty

Česká unie sportu na včerejším jednání vrcholných představitelů sportovního prostředí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy navrhla postup, kterým by bylo možné přidělit sportovním klubům a tělovýchovným jednotám pro rok 2017 dotace z ministerského Programu IV na údržbu a provoz sportovního zařízení. Ty měly jít původně tisícům vlastníků sportovních zařízení. Nově vypsané podmínky totiž opravňují žádat pouze národní sportovní svazy, střešní organizace a jejich pobočné spolky, které nyní mohou o prostředky na svůj majetek zažádat. Členské spolky, kterých je v České republice většina, nikoliv.

Po jednání MŠMT s představiteli sportovního prostředí 17.10. a opakované argumentaci ČUS, přistoupilo MŠMT na částečnou úpravu podmínek pro podávání žádostí o státní dotaci z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení. V této souvislosti MŠMT uveřejnilo “Dodatek k vyhlášení programu IV” – viz příloha a odkaz níže, ve kterém je zejména změněn termín pro podávání žádostí do 23.10.2017 a byl zrušen požadavek na minimální výši členského příspěvku 100,- Kč.

 

http://www.msmt.cz/sport-1/dodatek-k-vyhlaseni-programu-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich

 

ČUS předložené argumenty k odstranění hlavní překážky rozeslání dotací ze svazů do tisíců členských SK/TJ, které nejsou pobočnými spolky, ministerstvo odmítlo akceptovat. V úsilí o změnu podmínek a umožnění distribuce provozních dotací do SK/TJ zůstala ČUS sama, bez podpory dalších střešních sportovních organizací, s výjimkou Sdružení sportovních svazů ČR.

 

Přikládáme tiskovou zprávu vydanou ČUS a dopis ministrovi Štěchovi s návrhem řešení.

 

Ladislav Vladyka

Generální sekretář

General Secretary