Nemistrovské soutěže 2018

34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka - výsledky

Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK pořádala dne 19. listopadu 2018 tradiční, již 34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., MŠMT a ČAUS. Vítězem se stala štafeta 2. a 3.LF A pod vedením trenérky PaedDr. Květy Skálové. Soutěže se zúčastnilo 168 plavců z 11 fakult.

1. turnaj Vysokoškolské volejbalové ligy

V pátek 26.10. se v tělocvičně PedF uskutečnil historicky první turnaj Vysokoškolské volejbalové ligy. Turnaje se zúčastnilo šest družstev. Velká poklona za odvahu patří dívčímu týmu, jelikož celý turnaj odehrála bez mužské pomoci a vedla si stejně skvěle. Díky patří i ostatním týmům, že si našly čas a strávily s námi skvělý den.