Stanovisko EUSA a Organizačního výboru EUG 2020: Přípravy na Hry v Bělehradě pokračují

Stanovisko EUSA a Organizačního výboru EUG 2020: Přípravy na Evropské univerzitní hry 2020 v Bělehradě pokračují

 

6. březen 2020 | Ljubljana, Belgrade | eug2020.eu/statement-on-coronavirus

S ohledem na současnou situaci týkající se nového viru COVID-19 bychom vás rádi informovali o postavení Evropské univerzitní sportovní asociace (EUSA) a Organizačního výboru Evropských Univerzitních Her (EUG 2020) k tomuto problému.

EUSA a EUG 2020 úzce spolupracují s vnitrostátními orgány a řídí se směrnicemi Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem pečlivě sledovat vývoj viru Corona ve světě a v Evropě, stejně tak i nezbytná preventivní opatření ve zdravotnictví. Pracovní skupina složená ze zástupců EUSA a EUG 2020, včetně odborníků z lékařské komise EUSA a lékařského oddělení EUG 2020, průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci ve spolupráci s místními a národními orgány a pokyny WHO.

Zdraví a bezpečnost všech našich účastníků jsou naším prvořadým zájmem, a proto byla a budou přijata další opatření na ochranu všech účastníků akce. Budeme se nadále řídit doporučeními WHO a srbské národní vlády.

I nadále probíhají přípravy na uspořádání Evropských univerzitních her 2020 a tímto vyzýváme všechny účastníky, aby také pokračovali v přípravě na tuto akci.

European University Sports Association and European Universities Games 2020 Organising Committee

Původní dokument ke stažení (v anglickém jazyce)