Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů

Sportovní svazy byly vyzvány ministerstvem k předložení soupisu priorit svazových investic pro potřeby reprezentace a talentované mládeže na roky 2018-2020 (k připravovanému investičnímu podprogramu MŠMT 133D 523). Chceme Vás informovat, že ČUS zaslala dopis ministerstvu, kde rozporuje připravovanou podmínku pro vypsání výzev v investičním podprogramu  133D-523 „Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže“, a to finanční spoluúčast svazů na pořizování strojních investic.

Scan dopisu: