Rozpis AM ČR v cyklistice 2018

Termín: sobota 11.8.2018, 10 hod.

Místo: Slatiňany – u restaurace Monaco, okres Chrudim

Pořadatel: CK Lokomotiva Pardubice, IČ: 228 60 070, generální sponzor: KELLYS, na závod byla
podaná žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje „Podpora významných sportovních akcí na
rok 2018“

Kancelář závodu: Slatiňany – Monaco – výletní restaurace, od 8:00 hod. do ukončení závodu.
Ředitel závodu: Pavel PETR, 533 42 Živanice 33, tel. E-mail: cyklo.petr@seznam.cz Telefon:+420
604 515 511

Hlavní rozhodčí: Deleguje STK SCPK

Zdravotnické zabezpečení: Zdravotnická služba Pardubice a Chrudim

Startují: Všichni v kat. masters se musí osobně prezentovat před startem s platnou licencí ČSC na rok
2018 a dle Pravidel ELM. Akademici muži i ženy: Přihlašovací adresa přes Cyklovýsledky
www.cyklovysledky.cz a v kopii na klicpera@iol.cz s platným indexem či jiným dokladem o studiu, viz
brožura Sportovní přebory vysokých škol. Uzávěrka všech přihlášek: 9.8.2018 v 18,00 h.
Startovné: dle pravidel ELM při přihlášení předem 250.- Kč, přihláška na místě + 50 Kč v případě, že
je závodník registrován v ELM. Akademici startovné neplatí vzhledem k dotaci ČAUS! S ohledem na
termín akademického MS závod není pro MS nominačním závodem.
Start: První kategorie v 10 hod. Pořadí startu bude upřesněno na místě.

Trať: Slatiňany – MONACO, Trpišov, Šiškovice, Licibořice, Smrkový Týnec, Rabštejnská Lhota,
Slatiňany, Slatiňany – MONACO, povrch asfaltový, terén členitý, délka okruhu je 17 km.
Startují: kategorie AKADEMICI muži – 7x (119 km), MUŽI – ELITE – kat. M – 7x (119 km), MASTERS – A
– 7x (119 km), B – 6x (102 km), C – 5x ( 85 km), D – 4x (68 km), E – 3x (51 km), Ženy masters dle rozpisu
ELM, ženy akademičky 5 kol – 85 km.
Ceny: Finanční dle pravidel ELM pro první tři + MEDAILE, vítěz každé kategorie MASTERS obdrží
Mistrovský dres. Věcné ceny sponzorů pro kat. MASTERS, AKADEMICI: Mistrovské dresy + MEDAILE
Občerstvení: Výletní restaurace MONACO

Předpis: Závodí se dle Pravidel cyklistiky ČSC a tohoto ROZPISU. Každý účastník startuje na vlastní
nebezpečí a na vlastní náklad nebo na náklad vysílající složky. Startujícím AKADEMIKŮM se proplácí
cestovné z dotace ČAUS, dílčí podmínky ve společném rozpise soutěží! Pořadatel neručí za škody
závodníkům vzniklé nebo závodníky způsobené. Vzhledem k tomu, že se závod jede za plného
silničního provozu, jsou závodníci povinni řídit se ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 341/2002 Sb. Pořadatel zabezpečuje v průběhu závodu
bezpečné projetí křižovatek. Prosím dbejte pokynů označené pořadatelské služby na křižovatkách.
Všichni účastníci závodu jsou povinni startovat v ochranné pevné přilbě.

Celé propozice na tomto odkazu