Rozhodnutí STK Univerzitní volejbalové ligy ohledně námitky neoprávněného startu studenta

Rozhodnutí STK Univerzitní volejbalové ligy ohledně námitky neoprávněného startu studenta

 

Dne 22. 5. 2024 Sportovně technická komise Univerzitní volejbalové ligy (dále jen STK) rozhodla v souladu s článkem 7 – Námitky, tresty, disciplinární opatření, odstavec D Námitky, bod 3 vzhledem ke zjištěným skutečnostem ve věci podání námitky ZČU takto:

 1. Student VUT Adam Provazník měl ukončené studium na VUT ke dni 11. 4. 2024, tedy v době finále UVL, které se konalo 6. 5. 2024 nebyl studentem VUT, a proto jeho start ve finále soutěže UVL byl neoprávněný.
 2. Družstvu VUT mužů ukládá tento disciplinární trest: Kontumace všech utkání, které družstvo VUT odehrálo ve dne 6. 5. 2024 během finále UVL 2024. Dodatečné se tak v rámci celkové klasifikaci družstvo VUT mužů umístí na 8. místě.
 3. Vítězem v kategorii mužů se stane družstvo ZČU, které bude mít nárok na všechny související bonusy v rámci České asociace univerzitního sportu – ČAUS.

Nové celkové pořadí FINÁLE UVL mužů pro rok 2023/2024:

 1. Západočeská univerzita v Plzni
 2. Masarykova univerzita v Brně
 3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 4. Univerzita Pardubice
 5. Vysoká škola ekonomická v Praze
 6. Univerzita Karlova
 7. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 8. Vysoké učení technické v Brně

Mistrem Univerzitní volejbalové ligy mužů 2023/2024 se nově stává Západočeská univerzita v Plzni.

Mgr. Pavla Procházková
ředitelka Univerzitní volejbalové ligy