První AM ČR v paddleboardingu 2020 se pojede na Brněnské přehradě 28. srpna. Buď u toho!

Akademické mistrovství České republiky v paddleboardingu 2020

28. srpna 2020, Brno

 

Propozice AM ČR 2020 v paddleboardingu

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví ve spolupráci s KIBOKO BOARDS a Outdoor Wave s.r.o.
Místo konání soutěže: Brno, Brněnská přehrada, přístaviště Rokle
Termín soutěže: 28. 8. 2020, 11:00 – 18:00

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky: Zasílejte do 26. 8. 2020 na email vrbas@ped.muni.cz (Jaroslav Vrbas, 777 292 388). V přihlášce uveďte jméno, příjmení, rok narození, školu a fakultu.
Startovné: Hradí ČAUS
Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu a absolventi 2020 VŠ a VOŠ dle platných pravidel ČAUS.

Ubytování: Nezajišťujeme.
Lze přespat po závodě přímo v místě pod otevřenými stany nebo si zajistit ubytování penzion Kozí Horka, Autocamp Obora, aj.
Stravování: Po dobu závodu zajišťuje jídlo a pitný režim organizátor.
Doprava: Nezajišťujeme. MHD autobus č. 303 – zast. Rokle, parník – přístaviště Rokle, auto – parkoviště u pláže
Poskytnuté náhrady studentům: ČAUS poskytuje studentům možnost zažádat o náhradu výdajů spojených s účastí na AM ČR viz Brožura SPVŠ 2020, kap. 8. Cestovné je propláceno na základě vyplněného cestovního příkazu (ke stažení na webu ČAUS v sekci Dokumenty ke stažení).
Vybavení: Organizátor zajišťuje zapůjčení vybavení (paddleboard a pádlo) pro závod.
Závodní kancelář: V místě závodu. Michal Budík, technický ředitel závodu, e-mail: michal@kibokoboards.cz, tel.: 605525097, Marek Trávníček, ředitel závodu, e-mail: travnicek@ped.muni.cz, tel.: 608960271
Prezence závodníků: 28. 8. 2020 od 10:30 – 11:30 na základě předběžné přihlášky mailem proběhne ověření v místě závodu.
Porady, losování: Bude upřesněno dle počtu účastníků.
Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v paddleboardingu pro rok 2020.“

Technická ustanovení:
Harmonogram akce:
10:30 – 11:30         prezentace s platným ISIC, dle pravidel ČAUS
12:00 – 17:00         závody a doprovodné akce
17:00 – 18:00         vyhlášení závodů

Pravidla: Technical Race (nafukovací paddleboard, i-sup), závodí se dle platných pravidel ČFSUP. Systém závodu bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků.
Závody proběhnou na zapůjčených identických nafukovacích paddleboardech. Je možné absolvovat závody s vlastním pádlem.

Odvolání závodu: Závody se uskuteční za každého počasí. Minimální počet účastníků je 20. Maximální počet účastníků je 100.
Protesty: Protesty řešeny organizátorem a ředitelem závodu (Michal Budík, Marek Trávníček).
Hlavní činovníci závodu: Marek Trávníček (travnicek@ped.muni.cz), Jaroslav Vrbas (vrbas@ped.muni.cz), Petr Vlček (vlcek@ped.muni.cz), Michal Budík (michal@kibokoboards.cz)
Různé: Po akci bude možné zůstat v místě závodu a zúčastnit se afterparty a přespat pod otevřeným stanem (karimatka, spacák).

Propozice ke stažení: