Propozice Plavecké štafety M. Bubníka 2019

Propozice 35. ročníku memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka

o Pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách

pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc.,  

České asociace univerzitního sportu a MŠMT

 

Pořadatel: Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK
Datum:  18. listopadu 2019 (pondělí)
Místo konání: Plavecký bazén SCUK Praha 10 – Hostivař              

Prezence a rozplavání v 18:00, závody v 18:45
Spojení:
Metro C, stanice Háje, bus 125, 183, směr Hostivař, výstupní st. Gercenova
Metro A, stanice Skalka, bus 125, směr Hostivař, výstupní st. Gercenova

Ředitel závodu: Mgr. Zdeňka Polová, KTV PřF UK, Bruslařská 10, 102 00 Praha 10, tel. 274 861 105, mobil. 602 957 170, e-mail: polova@natur.cuni.cz

Přihlášky: Podávají jednotlivé katedry a ústavy TV do 15. 11. 2019 na e-mail, osobně nebo na telefon ředitele závodu.
Losování: Dráhy jednotlivých štafet budou vylosovány u stolu rozhodčích v 18:15, v případě pozdního příchodu vedoucího štafety nebude možno startovat.

Systém soutěže

Soutěž štafet: 8 x 50m prsa a 8 x 50m volný způsob

Štafetu tvoří vždy 6 mužů a 2 ženy. Jednotliví členové startují v libovolném pořadí. Fakulty mohou postavit i více štafet, ale závodník může startovat pouze jedenkrát v disciplíně 8 x 50 m P a v disciplíně 8 x 50 m VZ. Obě štafety musí být absolvovány ve stejném složení.

Pořadí: Konečné pořadí fakult určí součet časů obou štafet.
Startují: Řádní studenti denního studia, hosté. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Poznámka: Nutná záloha 100,- Kč na klíč od šatny.

Propozice ke stažení: