Akademické mistrovství ČR v plážovém volejbale smíšených dvojic

30. května 2019, Brno

 

Pořadatel: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně s pověřením ČAUS
Ředitel soutěže: Mgr. Kundera Václav
Datum konání: 30.5.2019
Místo a čas: Sokolské koupaliště, brněnská přehrada, Brno, čtvrtek: 8:00 – 17:00
Přihlášky:
Přihlášky elektronicky na kundera@cesa.vutbr.cz od 1.4.2019
Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, název VŠ, emailovou adresu, telefon
Přihlášky budou přijímány v tomto pořadí:
1) Přednostně dvojice složené ze studentů stejné VŠ. Přihlašuje katedra sportu příslušné VŠ nebo univerzity. Přihlášky od 1.4. do 7.5.2019 včetně.
2) od 8.5. do 28.5. se mohou sami přihlašovat dvojice složené ze studentů různých VŠ nebo dvojice, na které se nedostalo z důvodu limitu na jednotlivé školy.
Přihlašování končí v neděli 28.5.2019. Žádné pozdější přihlášky nebudou akceptovány. V 29.5.2019 bude zaslán účastníkům rozpis turnaje na uvedený email.

Ubytování: Možno zajistit na kolejích VUT v Brně – hradí ČAUS (pořadatel)
Stravování: Občerstvení v areálu sportoviště
Doprava:
Tramvaj č. 1 a 11, zastávka Přístaviště, dále pak parníkem nebo pěšky po pravé straně přehrady (cca. 20 minut).
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu (lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě – 2 a méně osob v autě hradí pořadatel jen do výše hromadné dopravy vlakem nebo autobusem).
Startovné: Hradí ČAUS (pořadatel)
Poznámka:
Každá škola má možnost přihlásit 3 páry.
Přihlásit se mohou i dvojice složené z hráčů z různých škol, ale přednostně budou brány dvojice složené z hráčů z jedné školy.
Každý hráč/hráčka se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2019.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis: Hraje se podle pravidel ČVS
Disciplíny: Plážový volejbal
Počet startujících: 32 dvojic
Způsob hry: Bude určen podle počtu přihlášených
Losování: 28.5.2019
Podmínky startu: Aktivní studium na české VŠ nebo absolvent z kalendářního roku 2019
Povinnosti hráčů(ček): Dodržovat pokyny ředitele turnaje a dodržovat provozní řád sportoviště
Námitky: S vkladem 200,- Kč k řediteli soutěže